Vi är CN Invest

CN Invest är ett investeringsbolag baserat i Norrbotten och grundat av Coop Norrbotten. Vi fokuserar på att stödja den lokala livsmedelssektorn för att främja regionens hållbarhet och självförsörjning. Genom att tillhandahålla riskkapital ökar vi möjligheterna för nya entreprenörer att driva sina livsmedelsprojekt i Norrbotten och bidrar till att öka utbudet av hållbara och lokalt producerade livsmedelsprodukter.

Vi arbetar med ägarkapital och ägarlån som minoritetsinvesterare i företag inom hela livsmedelskedjan i Norrbotten. Vårt mål är långsiktigt och förutom att tillhandahålla kapital prioriterar vi också kunskapsöverföring till ledningen i de företag vi investerar i.

Vanliga frågor

Kontakt

Mats Ronnqvist, vd CN Invest

[email protected]

070-618 48 33

Maila mig