Investeringar som får Norrbotten att växa

Vi vill förändra och förbättra spelplanen för Norrbottens livsmedelssektor. Med kapital och kunskap ska vi se till att fler livsmedelsaktörer i Norrbotten kan satsa och utveckla sin verksamhet. Eller starta ny verksamhet för den delen.

Scroll down

Ett självförsörjande län

Med kapital och kunskap ska vi se till att fler livsmedelsaktörer i Norrbotten kan satsa på och utveckla sin verksamhet. Eller starta ny verksamhet för den delen.

Norrbottens självförsörjningsgrad är låg och har visat en kraftigt sjunkande trend under många år. Sysselsättningen i sektorn har minskat och transporter av livsmedel till länet har ökat. Idag importeras en stor mängd av de livsmedel vi konsumerar från utlandet eller övriga Sverige.

Produceras i Norrbotten:

10%

Grönsaker

20%

Gris-, Lamm-, Får och nöttkött

0%

Fågelkött

75%

Ägg

En växande regional livsmedelssektor skulle inte bara underlätta för de norrbottniska konsumenterna att handla mer lokalt producerade livsmedel, vilket i sin tur skulle leda till minskade transporter och positiva effekter för miljön, det skulle även leda till högre sysselsättning och förbättra länets självförsörjningsgrad och attraktionskraft.

Hur kan CN Invest hjälpa dig?

KAPITAL

Vinster från vår 
fastighetsverksamhet

Pengarna vi investerar kommer från vinsterna av vår fastighetsverksamhet och kapitalförvaltning.

KUNSKAP

Grundat ur Coop Norrbotten

Med Coop Norrbotten som en stark aktör och lokal expert inom livsmedelsbranschen kan vi erbjuda insikter om både lokala leverantörer och konsumentbeteenden som skapar en hållbar livsmedelsförsörjningskedja.

PARTNERS

Ett aktivt delägarskap

Vi arbetar med ägarkapital och ägarlån som minoritetsinvesterare i företag inom hela livsmedelskedjan i Norrbotten. Detta sker genom ett aktivt delägarskap inom en begränsad tidsperiod.

Noah – Lokal Mat

Vanliga frågor

Kontakt

Mats Ronnqvist, vd CN Invest

[email protected]

070-618 48 33

Maila mig