Investeringar som får Norrbotten att växa

Vi vill förändra och förbättra spelplanen för Norrbottens livsmedelssektor. Med kapital och kunskap ska vi se till att fler livsmedelsaktörer i Norrbotten kan satsa och utveckla sin verksamhet. Eller starta ny verksamhet för den delen.

Scroll down

Ett självförsörjande län

Norrbottens självförsörjningsgrad är låg och har visat en kraftigt sjunkande trend under många år. Sysselsättningen i sektorn har minskat och transporter av livsmedel till länet har ökat. Idag importeras en stor mängd av de livsmedel vi konsumerar från utlandet eller övriga Sverige.

En växande regional livsmedelssektor skulle inte bara underlätta för de norrbottniska konsumenterna att handla mer lokalt producerade livsmedel, vilket i sin tur skulle leda till minskade transporter och positiva effekter för miljön, det skulle även leda till högre sysselsättning och förbättra länets självförsörjningsgrad och attraktionskraft.

Om oss

CN Invest är ett norrbottniskt investeringsbolag startat av Coop Norrbotten. Vi återinvesterar i den lokala livsmedelssektorn och stärker därigenom regionens hållbarhet och självförsörjning. Genom att tillgängliggöra riskvilligt kapital ökar vi möjligheterna för nya entreprenörer att förverkliga sina projekt inom livsmedelssektorn i Norrbotten och stärker utbudet av hållbara och lokalproducerade livsmedelsprodukter i butikerna.

CN Invest arbetar med ägarkapital och ägarlån som minoritetsägare. Investeringar kan ske i företag inom hela livsmedelskedjan i Norrbotten. Vi ser långsiktigt på vårt uppdrag och med vår insats ska vi, förutom kapital, prioritera kunskapsöverföring till portföljbolagens ledning.

Kontakt

Mats Rönnqvist, vd CNInvest

[email protected]

070-618 48 33